PREHOD MLADIH NA TRG DELA

PREHOD MLADIH je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.