Za vzgojno izobraževalne ustavove

Zakaj se vključiti v projekt Prehod mladih?
  • Ker mladim s posebnimi potrebami nudimo celostno podporo in pomoč pri lažjem prehodu na naslednjo stopnjo šolanja oziroma v zaposlitev.
  • Ker mladim s posebnimi potrebami in njihovim staršem nudimo celostno karierno orientacijo, ki lahko vključuje tudi psihološko testiranje, pregled pri zdravniku specialistu medicine dela ter tudi pri drugih strokovnjakih zaposlenih v timu zaposlitvene rehabilitacije.
  • Ker vam lahko pomagamo pri iskanju in tudi pri izvedbi ustrezne šolske oziroma študijske prakse za mlade s posebnimi potrebami.
  • Ker z mladimi aktivno delamo tudi izven šolskega urnika in koledarja (v času počitnic).
  • Ker vam lahko nudimo informacije o možnostih za mlade s posebnimi potrebami na trgu dela.
  • Ker vam nudimo možnost spoznavanja potreb trga dela.
  • Ker vam nudimo priložnost, da mlade s posebnimi potrebami spoznate v delovni situaciji.
  • Ker vas lahko informiramo o nadaljnjem razvoju mladostnika, tudi po zaključku izobraževanja.
  • Ker omogočamo povezovanje šolskega sistema s sistemom zaposlovanja in z drugimi pomembnimi sistemi.

Več o projektu, njegovem namenu, ciljih in ciljni populaciji pa lahko preberete na naši spletni strani. Prav tako lahko najdete informacije o projektnih partnerjih in njihove kontakte. Če imate kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem odgovorili prek naše e-svetovalnice, kjer so zbrana tudi najpogostejša vprašanja in odgovori na le ta.

VTISI (povezava)