Objave in dogodki

21.12.2022 
OECD forum network je objavil članek o projektu Prehod mladih:
https://www.oecd-forum.org/posts/the-youth-transition-project-bridging-the-gap-between-school-and-the-labour-market-96d28cab-1323-4ba7-8934-36ae4f07cfaf

24.6.2022
je bila novica o našem projektu objavljena na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije:
https://www.mdos.si/negotova-prihodnost-projekta-prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-na-trg-dela/

25.11.2021
je bil v znanstveni reviji Socialno delo objavljen članek Vloga socialnega dela pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela, Katja V. Zabukovec

12.10.2021
je bil na portalu RTV Dostopno objavljen intervju z eno od koordinatoric projeka, Majo Zovko Stele
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-iz-sole-na-trg-dela/596781

07.08.2021
je bil članek z naslovom Za vsakega se najde delo, le najti ga je treba objavljen v Delu: https://www.delo.si/novice/slovenija/vsak-je-primeren-za-neko-delo-le-najti-ga-je-treba/

25.3.2021
je bil na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije predstavljen prispevek o projektu z nalovom Projekt Prehod mladih – Quo Vadis: https://www.mdos.si/novica-clana-projekt-prehod-mladih-quo-vadis/

18.11.2020
je bil v časopisu Nedeljski Dnevnik objavljen članek z naslovom Za lažji prehod v zaposlitev

24.8.2020
smo s predstavitvijo projekta sodelovali na dogodku Poletna šola 2020: Jaz pod lupo https://kc.uni-lj.si/novice/jaz-pod-lupo-poletna-ola-2020-.html

28.5.2020
je bil na spletni strani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije predstavljen prispevek o projektu z nalovom Projekt Prehod mladih v luči Korona virusa: https://www.mdos.si/projekt-prehod-mladih-v-luci-korona-virusa/?utm_source=MDOS+e-novice&utm_campaign=287f0dddcc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_23_12_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e4d0214472-287f0dddcc-511216673

16.1.2020
Okrogla miza: Ranljive skupine med mladimi na trgu dela
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, skupaj s Fakulteto za poslovne in upravne vede in alumni kluboma, je izvedla okroglo mizo z naslovom Ranljive skupine med mladimi na trgu dela, na kateri so sodelujoči predstavili nasvete za premagovanje izzivov pri zaposlovanju mladih, še posebej tistih, ki imajo določene omejitve. Med ostalim je predstavljen tudi projekt Prehod mladih.

Vabljeni k ogledu utrinkov z okrogle mize: https://www.vaskanal.com/novice/987-ranljivi-mladi-na-trgu-dela.html–

Prav tako vabljeni k ogledu drugih objav vezanih na dogodek:
https://radiokrka.si/clanek/novice/videofoto-753677
https://www.youtube.com/watch?v=Y1AZdNbE4NM
https://www.facebook.com/UNMFEI/
https://www.lokalno.si/2020/01/16/231797/napovedniki/Okrogla_miza_Ranljive_skupine_med_mladimi_na_trgu_dela__mala_dvorana_Univerze/

16.12.2019
Je bil v oddaji Svetovalni servis predstavljen projekt Prehod mladih. Novinarka Petra Medved se je pogovarjala s koordinatorko projekta, Majo Zovko Stele:
https://radioprvi.rtvslo.si/2019/12/svetovalni-servis-1051

5.12.2019
je bil v oddaji Na kratko na RTV SLO predstavljen projekt Prehod mladih kot eden uspešnih programov socialne aktivacije:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174656023

10.10.2019 smo ob Mednarodnem dnevu duševnega zdravja organizirali Posvet: MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI – MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, IZZIVI IN PASTI.
Posvet smo organizirali z namenom učinkovitega naslavljanja potreb mladostnikov ter še boljšega sodelovanja med vsemi organizacijami in posamezniki, ki jim nudimo podporo ter zagotavljamo možnosti in priložnosti.

14.5.2019
je bil članek z naslovom Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela-sistemska napaka? objavljen v Gorenjskem glasu:
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190514/C/190519892/1003/prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-na-trg-dela—sistemska-napaka-/&template=prclanek

14.5.2019
je bila novica o okrogli mizi Sistemska napaka-pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, ki je bila znotraj kampanje EU projekt, moj projekt dne 15.5.2019 organizirana v Murski Soboti objavljena na spletni strani pomurec.com:
https://www.pomurec.com/vsebina/52589/Prehod_mladih_s_posebnimi_potrebami_na_trg_dela_-_sistemska_napaka?

14. 5. – 17. 5. 2019      okrogle mize z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela
Znotraj kampanje EU projekt moj projekt, smo v času od 14. 5. do 17. 5. organizirali štiri okrogle mize z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela na različnih lokacijah v Sloveniji in sicer v Novi Gorici, Kranju, Novem mestu in Murski Soboti.  Na okroglih mizah so predstavniki s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialne sfere skupaj s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in delodajalci podali iztočnice trenutnega stanja »sistemske napake« ter ponudili nekatere rešitve.
Sodelujoči so se strinjali, da imamo v Sloveniji razmeroma dobro vzpostavljen sistem  izobraževanja kot tudi zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Istočasno so izpostavljali, da manjka povezovalni člen, ki bi učinkovito povezal dva zaenkrat med seboj precej nepovezana sistema. Ravno to vrzel oziroma »sistemsko napako« lahko dopolnijo aktivnosti, ki jih izvajamo izvajalci projekta PREHOD MLADIH in ki se kažejo kot učinkovit vmesnik med izobraževalnim sistemom in sistemom zaposlovanja.
Prisotni so izpostavili, da je medresorsko sodelovanje nujno potrebno. Prepoznali so pomembnost vzpostavitve enotnega sistema za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. Sodelujoči v razpravi so se strinjali, da  je po izteku projekta nujno potrebno storitve prehoda, ki bodo znotraj projekta pilotno preverjene, umestiti v obstoječi sistem zaposlitvene rehabilitacije in s tem zagotoviti mladim s posebnimi potrebami hitro in učinkovito pot na trg dela.
Predstavitve z okrogle mize v Kranju:
Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 1
Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 2
Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 3
Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 4

13.5.2019
je bila novica o okrogli mizi Sistemska napaka-pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, ki je bila znotraj kampanje EU projekt, moj projekt dne 16.5.2019 organizirana v Kranju objavljena v Gorenjskem glasu:
http://www.gorenjskiglas.si/article/20190513/C/190519934/1015/prehod-mladih-na-trg-dela

13.5.2019
je bil članek z naslovom Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela-sistemska napaka? objavljen v časopisu Žurnal 24:
https://www.zurnal24.si/zanimivo/prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-na-trg-dela-sistemska-napaka-327737

11.5.2019
je bila novica o okrogli mizi Sistemska napaka-pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, ki je bila znotraj kampanje EU projekt, moj projekt dne 17.5.2019 organizirana v Novem mestu objavljena v Dolenjskem listu:
https://www.dolenjskilist.si/2019/05/11/218746/novice/dolenjska/Prehod_mladih_s_posebnimi_potrebami_na_trg_dela_sistemska_napaka/

8.5.2019
je bila novica o okrogli mizi Sistemska napaka-pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, ki je bila znotraj kampanje EU projekt, moj projekt dne 14.5.2019 organizirana v Novi Gorici  objavljena na Goriškem portalu:
http://go-portal.si/prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-na-trg-dela-sistemska-napaka/

26.3.3019, TV MARIBOR
Na TV Maribor je bil 26. 3. 2019 v informativni oddaji Tele M predstavljen projekt Prehod mladih:
https: //4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174604573

22. 3. 2019 RTV SLO
Na RTV SLO je bil 21. 3. 2019 znotraj oddaje Dobro jutro predstavljen projekt Prehod mladih.
Več na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174603427

20.3.2019
je bil v sklopu okrogle mize Mladostniki s posebnimi potrebami na trgu dela, ki ga je organiziral Biotehniški izobraževalni center Ljubljana predstavljen tudi projekt Prehod mladih. Več informacij lahko dobite na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174603265

25. in 26. 1. 2019   
11. informativa SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV

5. 3. 2019 VAL 202
Na Valu 202 je bil znotraj oddaje Poslovne krivulje predstavljen projekt Prehod mladih. V pogovoru, ki ga je vodila novinarka Tatjana Pirc je bil predstavljen sam projekt, izkušnje strokovnega delavca, šolske svetovalne delavke ter tudi študentke, vključene v projekt.
Več na: https://val202.rtvslo.si/2019/02/poslovne-krivulje-133/

9. 11. 2018 DELO
V časopisu Delo je bil objavljen članek Da mladi s posebnimi potrebami po koncu šolanja ne bi obtičali doma v katerem je novinarka Božena Križnik predstavila projekt Prehod mladih.
Več na: https://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/da-mladi-s-posebnimi-potrebami-po-koncu-solanja-ne-bi-obticali-doma-110638.html

20. 5. 2018 ODDAJA 24 UR FOKUS
V oddaji z naslovom Zaposlovanje invalidov je bila predstavljena pot invalidov do zaposlitve. Videli bomo, kako pomembno je, da so invalidi zaposleni, kje se lahko zaposlijo in kako čim bilj aktivno prispevati k temu, da dobijo službo in samostojno živijo. Kot eden največjih problemov so izpostavljeni mladi s posebnimi potrebami, ki po šolanju predolgo ostanejo brez dela, izgubljeni v sistemu. Ravno tem mladim je namenjen projekt PREHOD MLADIH, ki je prav tako predstavljen v oddaji.
Vabljeni k ogledu na https://www.24ur.com/novice/slovenija/imela-sem-izziv-kako-se-kot-gluha-znajti-na-trgu-dela.html

17. 5. 2018 KARIERNI KAŽIPOT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI
Na  Kariernem kažipotu za študente s posebnimi potrebami, ki je potekal 17. 5. 2018  v prostorih Ekonomske fakultete so bili predstavljeni programi, v katere se lahko osebe s posebnimi potrebami vključijo v času študija in po njem. Koordinatorji projekta smo kot partnerji skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in Društvom študentov invalidov Slovenije sodelovali pri organizaciji dogodka. Celoten dogodek je bil predvajan v živo na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Vabljeni k ogledu na https://sl-si.facebook.com/KariernicentriUL/.

16. 5. 2018 NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA PREHOD MLADIH
Na novinarki konferenci so vodja projekta Karl Destovnik ter koordinatorici mag. Tatjana Dolinšek in mag. Maja Zovko Stele iz Združevanje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji skupaj z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak prisotnim novinarjem predstavili glavne namene in cilje projekta PREHOD MLADIH ter rešitve, ki jih projektne aktivnosti ponujajo mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela.  Prav tako so predstavili prve izkušnje in rezultate projekta skozi primere iz prakse.

Več o novinarski konferenci lahko preberete na http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8419/.

16. 5. 2018 ČASOPIS DNEVNIK
V časopisu Dnevnik je objavljen članek o projektu PREHOD MLADIH z naslovom V štirih letih nameravajo 2100 mladih s posebnimi potrebami približati trgu dela.
Več na  https://www.dnevnik.si/1042822203

10. 4. 2018 REVIJA ŠTUDENT
V reviji Študent je objavljen članek, v katerem je predstavljen projekt PREHOD MLADIH.
Več na https://www.student.si/student/sporocila-za-javnost/prehod-mladih-s-posebnimi-potrebami-na-trg-dela.html