Cilji

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so:

  • pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela,
  • spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
  • spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
  • vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Pričakovani rezultat projekta je povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki se bodo do zaključka projektov zaposlile, prijavile na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve ali nadaljevale šolanje.