Cilji

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so:
  • pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela,
  • spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
  • spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
  • vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.