Za mlade in starše

Zakaj se vključiti v projekt Prehod mladih?
  • Ker je prehod na trg dela eden najtežjih prehodov v življenju vsakega mladostnika in je le ta še težji za mlade s posebnimi potrebami.
  • Ker vam znotraj projekta lahko nudimo strokovno podporo pri lažjem prehodu na naslednjo stopnjo šolanja ali pa na trg dela.
  • Ker vam preko ogledov delovnih mest, usposabljanj in delovnih preizkusov nudimo možnost spoznavanja realnega sveta dela.
  • Ker vam nudimo nasvete in vam pomagamo pri spoznavanju lastnih interesov, sposobnosti in ciljev ter tudi morebitnih omejitev.
  • Ker vam nudimo informacije o šolah, fakultetah, o poklicih ter o trgu dela.
  • Ker vam nudimo informacije o možnostih za zaposlitev za mlade s posebnimi potrebami.
  • Ker vam pomagamo pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju ter o poklicni poti.
  • Ker sodelujemo s številnimi ustanovami in organizacijami, ki so pomembne za lažji prehod na trg dela.
  • Ker vas spremljamo tudi po izhodu iz projekta do stabilizacije na delovnem mestu oziroma nadaljnjem šolanju ali pa prijavi na Zavod za zaposlovanje.
  • Ker vam nudimo priporočila za nadaljnje aktivnosti.

Več o projektu, njegovem namenu, ciljih in ciljni populaciji pa lahko preberete na naši spletni strani. Prav tako lahko najdete informacije o projektnih partnerjih in njihove kontakte. Če imate kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem odgovorili prek naše e-svetovalnice, kjer so zbrana tudi najpogostejša vprašanja in odgovori na le ta.

VTISI (povezava)