Več o projektu

PREHOD MLADIH je projekt, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela.
V sklopu projekta bo 13 projektnih partnerjev, izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije, od januarja 2018 do 31. avgusta 2022, sodelovalo pri lažjem prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela s ciljem reševanja problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz ciljne skupine.
Med projektom je predvidena vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami iz celotne Republike Slovenije. Projekt sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.