Za delodajalce

Zakaj se vključiti v projekt Prehod mladih?
 • Ker je to ena od možnosti, s katero lahko potrdite svojo družbeno odgovornost.
 • Ker vam strokovni delavci lahko nudimo svetovanje pri spoznavanju številnih poslovnih priložnosti, ki vam jih prinaša zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami oziroma invalidov.
 • Ker mladi v podjetje oziroma organizacijo prinašajo novo energijo in nove ideje.
 • Ker vam lahko nudimo strokovno svetovanje in podporo ves čas vključevanja mladih s posebnimi potrebami v delovno okolje,
 • Ker vam lahko nudimo svetovanje glede ustreznih prilagoditev delovnega mesta in delovnih nalog,
 • Ker vam lahko nudimo možnost sodelovanja z izobraževalnim sistemom,
 • Ker vam lahko nudimo možnost, da spoznate mladostnika že pred zaposlitvijo in ga pripravite na bodoče zaposlovanje.
Kako lahko sodelujete:
 • tako da mladim s posebnimi potrebami ponudite možnost za opravljanje šolske oziroma študijske prakse,
 • tako da mladim s posebnimi potrebami ponudite možnost opravljanja delovnega preizkusa oziroma usposabljanja ali pa
 • tako da mladim s posebnimi potrebami omogočite zaposlitev.

Več o projektu, njegovem namenu, ciljih in ciljni populaciji pa lahko preberete na naši spletni strani. Prav tako lahko najdete informacije o projektnih partnerjih in njihove kontakte. Če imate kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem odgovorili prek naše e-svetovalnice, kjer so zbrana tudi najpogostejša vprašanja in odgovori na le ta.

Zakaj zaposliti osebo s posebnimi potrebami?
 • Ker so osebe s posebnimi potrebami, ob ustrezni podpori, lahko prav tako učinkoviti in dobri delavci kot ostali.
 • Ker osebe s posebnimi potrebami lahko s svojim delom marsikaj ponudijo tako delodajalcem kot tudi širši družbi.
 • Ker raziskave kažejo, da so delodajalci večinoma zelo zadovoljni z delavci s posebnimi potrebami.
 • Ker je prav zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami najboljši način za rušenje stereotipov.
 • Ker ste družbeno odgovorno podjetje.

VTISI (povezava na izjave) ŠE NI