Dogodki

25. in 26. 2019      11. informativa SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV

17. 5. 2018 KARIERNI KAŽIPOT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na  Kariernem kažipotu za študente s posebnimi potrebami, ki je potekal 17. 5. 2018  v prostorih Ekonomske fakultete so bili predstavljeni programi, v katere se lahko osebe s posebnimi potrebami vključijo v času študija in po njem. Koordinatorji projekta smo kot partnerji skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in Društvom študentov invalidov Slovenije sodelovali pri organizaciji dogodka. Celoten dogodek je bil predvajan v živo na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Vabljeni k ogledu na https://sl-si.facebook.com/KariernicentriUL/.

 

16. 5. 2018 NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA PREHOD MLADIH

Na novinarki konferenci so vodja projekta Karl Destovnik ter koordinatorici mag. Tatjana Dolinšek in mag. Maja Zovko Stele iz Združevanje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji skupaj z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak prisotnim novinarjem predstavili glavne namene in cilje projekta PREHOD MLADIH ter rešitve, ki jih projektne aktivnosti ponujajo mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela.  Prav tako so predstavili prve izkušnje in rezultate projekta skozi primere iz prakse.

Več o novinarski konferenci lahko preberete na http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8419/.