Dogodki

 

20.3.2019
je bil v sklopu okrogle mize Mladostniki s posebnimi potrebami na trgu dela, ki ga je organiziral Biotehniški izobraževalni center Ljubljana predstavljen tudi projekt Prehod mladih. Več informacij lahko dobite na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174603265

 

Od 14. 5. do 17. 5. 2019

organiziramo, znotraj kampanje EU projekt moj projekt, štiri okrogle mize z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela na različnih lokacijah v Sloveniji. Na okroglih mizah bodo predstavniki s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialne sfere skupaj s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in delodajalci podali iztočnice trenutnega stanja »sistemske napake« ter ponudili nekatere rešitve. Naš cilj je podpreti medresorsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj različnih udeležencev, zato vas vabimo, da se udeležite okrogle mize na eni od lokacij:

14. 5. 2019 ob 14.00, Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica;
15. 5. 2019 ob 16.00, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 2, Murska Sobota;
16. 5. 2019 ob 14.00, Zavod RS za zaposlovanje, Šuceva ulica 23, Kranj;
17. 5. 2019 ob 16.00, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto.

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije dogodka prijavite preko spletne prijavnice.

Lepo vabljeni!

 

25. in 26. 1. 2019      11. informativa SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV

17. 5. 2018 KARIERNI KAŽIPOT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na  Kariernem kažipotu za študente s posebnimi potrebami, ki je potekal 17. 5. 2018  v prostorih Ekonomske fakultete so bili predstavljeni programi, v katere se lahko osebe s posebnimi potrebami vključijo v času študija in po njem. Koordinatorji projekta smo kot partnerji skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in Društvom študentov invalidov Slovenije sodelovali pri organizaciji dogodka. Celoten dogodek je bil predvajan v živo na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Vabljeni k ogledu na https://sl-si.facebook.com/KariernicentriUL/.

 

16. 5. 2018 NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA PREHOD MLADIH

Na novinarki konferenci so vodja projekta Karl Destovnik ter koordinatorici mag. Tatjana Dolinšek in mag. Maja Zovko Stele iz Združevanje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji skupaj z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak prisotnim novinarjem predstavili glavne namene in cilje projekta PREHOD MLADIH ter rešitve, ki jih projektne aktivnosti ponujajo mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela.  Prav tako so predstavili prve izkušnje in rezultate projekta skozi primere iz prakse.

Več o novinarski konferenci lahko preberete na http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8419/.