Dogodki

24.8.2020
 
smo s predstavitvijo projekta sodelovali na dogodku Poletna šola 2020: Jaz pod lupo https://kc.uni-lj.si/novice/jaz-pod-lupo-poletna-ola-2020-.html
 
16.1.2020      Okrogla miza: Ranljive skupine med mladimi na trgu dela

Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu, skupaj s Fakulteto za poslovne in upravne vede in alumni kluboma, je izvedla okroglo mizo z naslovom Ranljive skupine med mladimi na trgu dela, na kateri so sodelujoči predstavili nasvete za premagovanje izzivov pri zaposlovanju mladih, še posebej tistih, ki imajo določene omejitve. Med ostalim je predstavljen tudi projekt Prehod mladih.

Vabljeni k ogledu utrinkov z okrogle mize: https://www.vaskanal.com/novice/987-ranljivi-mladi-na-trgu-dela.html–

 

Prav tako vabljeni k ogledu drugih objav vezanih na dogodek:

https://radiokrka.si/clanek/novice/videofoto-753677

https://www.youtube.com/watch?v=Y1AZdNbE4NM

https://www.facebook.com/UNMFEI/

https://www.lokalno.si/2020/01/16/231797/napovedniki/Okrogla_miza_Ranljive_skupine_med_mladimi_na_trgu_dela__mala_dvorana_Univerze/

 
10.10.2019      smo ob Mednarodnem dnevu duševnega zdravja organizirali Posvet: MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI – MOŽNOSTI, PRILOŽNOSTI, IZZIVI IN PASTI.

Posvet smo organizirali z namenom učinkovitega naslavljanja potreb mladostnikov ter še boljšega sodelovanja med vsemi organizacijami in posamezniki, ki jim nudimo podporo ter zagotavljamo možnosti in priložnosti.

Lepo vabljeni!

14. 5. – 17. 5. 2019      okrogle mize z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela

Znotraj kampanje EU projekt moj projekt, smo v času od 14. 5. do 17. 5. organizirali štiri okrogle mize z naslovom Sistemska napaka – pogovor o prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela na različnih lokacijah v Sloveniji in sicer v Novi Gorici, Kranju, Novem mestu in Murski Soboti.  Na okroglih mizah so predstavniki s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialne sfere skupaj s predstavniki Zavoda za zaposlovanje in delodajalci podali iztočnice trenutnega stanja »sistemske napake« ter ponudili nekatere rešitve.

Sodelujoči so se strinjali, da imamo v Sloveniji razmeroma dobro vzpostavljen sistem  izobraževanja kot tudi zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Istočasno so izpostavljali, da manjka povezovalni člen, ki bi učinkovito povezal dva zaenkrat med seboj precej nepovezana sistema. Ravno to vrzel oziroma »sistemsko napako« lahko dopolnijo aktivnosti, ki jih izvajamo izvajalci projekta PREHOD MLADIH in ki se kažejo kot učinkovit vmesnik med izobraževalnim sistemom in sistemom zaposlovanja.

Prisotni so izpostavili, da je medresorsko sodelovanje nujno potrebno. Prepoznali so pomembnost vzpostavitve enotnega sistema za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. Sodelujoči v razpravi so se strinjali, da  je po izteku projekta nujno potrebno storitve prehoda, ki bodo znotraj projekta pilotno preverjene, umestiti v obstoječi sistem zaposlitvene rehabilitacije in s tem zagotoviti mladim s posebnimi potrebami hitro in učinkovito pot na trg dela.

Predstavitve z okrogle mize v Kranju:

  1. Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 1
  2. Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 2
  3. Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 3
  4. Predstavitve z okrogle mize v Kranju – 4
 
20.3.2019
je bil v sklopu okrogle mize Mladostniki s posebnimi potrebami na trgu dela, ki ga je organiziral Biotehniški izobraževalni center Ljubljana predstavljen tudi projekt Prehod mladih. Več informacij lahko dobite na: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174603265
25. in 26. 1. 2019      11. informativa SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV

17. 5. 2018 KARIERNI KAŽIPOT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI

Na  Kariernem kažipotu za študente s posebnimi potrebami, ki je potekal 17. 5. 2018  v prostorih Ekonomske fakultete so bili predstavljeni programi, v katere se lahko osebe s posebnimi potrebami vključijo v času študija in po njem. Koordinatorji projekta smo kot partnerji skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani in Društvom študentov invalidov Slovenije sodelovali pri organizaciji dogodka. Celoten dogodek je bil predvajan v živo na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Vabljeni k ogledu na https://sl-si.facebook.com/KariernicentriUL/.

16. 5. 2018 NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA PREHOD MLADIH

Na novinarki konferenci so vodja projekta Karl Destovnik ter koordinatorici mag. Tatjana Dolinšek in mag. Maja Zovko Stele iz Združevanje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji skupaj z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak prisotnim novinarjem predstavili glavne namene in cilje projekta PREHOD MLADIH ter rešitve, ki jih projektne aktivnosti ponujajo mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela.  Prav tako so predstavili prve izkušnje in rezultate projekta skozi primere iz prakse.

Več o novinarski konferenci lahko preberete na http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8419/.