Ciljna skupina

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo: 

  • motnje v duševnem razvoju,
  • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
  • gluhoto in naglušnost,
  • govorno-jezikovne motnje,
  • gibalno oviranost,
  • dolgotrajno bolezen,
  • avtistične motnje ter
  • čustvene in vedenjske motnje,

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju, na podlagi česar bodo upravičeni do statusa invalida.

Kdo ima prednost pri vključevanju?

  • upoštevalo se bo načelo odprtosti za vse skupine,
  • prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.