Koordinator projekta:

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 53
e-pošta: zizrs@siol.net
Spletna stran: www.reha-slo.org

Vodja projekta:

Karl Destovnik
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Uradne ure: med 8.00 in 16.00

Koordinatorice projekta:

Mag. Tatjana Dolinšek
Kersnikova 19, 3000 Celje
GSM: 064 262 501
E-pošta: tatjana.dolinsek@prehodmladih.si
Uradne ure: med 12.00 in 16.00

Maja Zovko Stele
E-pošta: maja.zovko-stele@prehodmladih.si

Mojca Arh
E-pošta: mojca.arh@prehodmladih.si