PREHOD MLADIH NA TRG DELA

PREHOD MLADIH je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

Obvestilo:

Obveščamo vas, da se je projekt Prehod mladih dne 31. 8. 2022 zaključil. V ZIZRS nadaljujemo z aktivnostimi za nadaljevanje projekta v novi finančni perspektivi oziroma njegove umestitve v sistem, kar bi omogočilo celovito ureditev tega problema.

Obveščeni smo, da je MDDSZ projekt Prehod mladih prepoznalo kot vsebinsko dober in potreben ter, da je ponovno predviden v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, ki bo dokončno potrjen do konca letošnjega leta. Pričakuje se, da se bodo projekti iz nove finančne perspektive lahko začeli izvajati v 6. ali 7. mesecu leta 2023.

Poleg tega smo obveščeni, da je glede predloga za sistemsko ureditev problema prehoda mladih invalidov iz izobraževanja na trg dela MDDSZ zagotovilo, da podpira sistemsko ureditev prehoda mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih invalidov, vendar je o tem po njihovem mnenju potrebna razprava tudi z drugimi deležniki, ki skrbijo za mlade s posebnimi potrebami. Zato bodo pripravo predloga sistemske ureditve prehoda mladih s posebnimi potrebami/mladih invalidov nadaljevali z medresorskim usklajevanjem in nato aktivnosti zaključili na Vladi Republike Slovenije s predlogom za dopolnitev ustrezne zakonodaje.

Obveščamo vas tudi, da je pripravljen in bo v kratkem objavljen tudi zbornik projekta s primeri iz prakse. Dostopen je tudi na naši spletni strani.