Zavod Jelša, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

Natalija Pristavec
Strokovna delavka pri projektu

Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
Tel.: 070 61 38 54
E-pošta: prehodmladih@zavodjelsa.si