Zavod Jelša, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo

Zavod Jelša je bil leta 2002 ustanovljen zaradi specifike gorenjske regije pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Izvaja različne dejavnosti in programe: zaposlitvena in poklicna rehabilitacija, socialna vključenost in redna proizvodna dejavnost.

Poseben poudarek je namenjen tesnemu povezovanju in sodelovanju z različnimi ustanovami, kot so Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Občina Jesenice, centri za socialno delo, različne zdravstvene in socialne službe, ter vzpostavitvi aktivne mreže delodajalcev, ki omogoča pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih in pomembno pripomore k načrtovanju poklicne poti posameznika. Zavod je ustanovitelj dveh zaposlitvenih centrov.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Kranj. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 54 uporabnikov.

Zavod Jelša, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo
(skrajšano Zavod Jelša)

Cesta železarjev 8
4270 Jesenice
Telefon: 04 583 56 10
Faks: 04 583 56 11
E-pošta: jesenice@zavodjelsa.si
Spletna stran: www.zavodjelsa.si