Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Neja Fermišek
Strokovna delavka pri projektu

Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 480 58 61, gsm: 030 312 773
E-pošta: neja.fermisek@ir-rs.si

Katja Pucko
Strokovna delavka pri projektu

Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 480 58 81, gsm: 030 312 773
E-pošta: katja.pucko@ir-rs.si

Maja Car
Strokovna delavka pri projektu

URI – Soča, Center za poklicno rehabilitacijo
Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Tel: 02 480 58 82, gsm: 030 312 773
E-pošta: maja.car@ir-rs.si;

Nina Piberčnik
Strokovna delavka pri projektu

URI – Soča, Center za poklicno rehabilitacijo
Čufarjeva 5, 2000 Maribor
Tel: 02 480 58 86, gsm: 030 312 773
E-pošta: nina.pibercnik@ir-rs.si;