Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Inštitut kot osrednji rehabilitacijski javni zavod poleg glavne bolnišnične zdravstvene dejavnosti izvaja pedagoško in raziskovalno dejavnost ter poklicno in zaposlitveno rehabilitacijo.

Dejavnost poklicne rehabilitacije je v javnem zavodu prisotna že od ustanovitve leta 1954. Kot samostojna enota znotraj inštituta je bil Center za poklicno rehabilitacijo ustanovljen oktobra 1984, že leta 1982 je bila ustanovljena enota v Mariboru. Center za poklicno rehabilitacijo pokriva potrebe na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja ter pokojninskega in invalidskega varstva. Na področju invalidskega zavarovanja opravlja obravnave za uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije kot pravice po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

V okviru inštituta kot samostojna enota deluje tudi Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, ki usklajuje in koordinira razvoj področja zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področja Območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana, Maribora, Murske Sobote in Ptuj. Obravnavo slepih in slabovidnih uporabnikov pa za območje cele Slovenije. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 620 uporabnikov.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
(skrajšano URI Soča) Center za poklicno rehabilitacijo – CPR

Čufarjeva 5
2000 Maribor
Telefon: 02 480 58 53
E-pošta: natasa.ribic@ir-rs.si
Spletna stran: www.ir-rs.si