IZJAVE UPORABNIKOV

»Vključevanje v aktivnosti mi je pomagalo pri izbiri poklica in šole. S pomočjo pridobljenih informacij se bom lažje odločil za poklic, ki ga bom kljub svoji bolezni lahko opravljal.«

(učenec, 9. razred)

»Pred vključitvijo v projekt sem mislila, da zaradi mojih težav nimam enakih možnosti za vpis v srednjo šolo. Zaposlena mi nudi vso potrebno pomoč ob premagovanju težav, iskanju poklica, ki me veseli in kam se vpisati v srednjo šolo. S projektom sem največ  pridobila na samozavesti.«

(učenka, 9. razred)

»Trnovo pot spreminjajo v gladko, da lažje tlakuješ jo z uspehi. »

(dijak, 4. letnik).

»Vključitev v projekt se mi zdi smiselna zato, ker če si zdravstveno oz. gibalno oviran kot sem jaz, ti s projektom omogočijo, da prideš lažje do zaposlitve, povežejo te z delodajalci. Jaz sem z vključitvijo dobila nova znanja in poznanstva.«

(dijakinja, 4. letnik)

»Projekt nam mladim s posebnimi potrebami omogoča, da dobimo potrebno pomoč, ki jo potrebujemo pri vključevanju na trg dela. Mislim, da je  projekt zelo pomemben, ker nam omogoča, da nas delodajalci, pa tudi  družba na splošno sprejme kot sebi enake, samo z nekoliko drugačnimi potrebami. Osebno imam od projekta veliko koristi, najpomembnejše pa je,  da si sedaj prihodnost lažje zamišljam kot varnejšo in bolj stabilno.«

(študentka 1. letnika)

 »Za mojo 19-letno hčerko avtistko je ta projekt zelo dober in dobrodošel. Z vključitvijo v PREHOD MLADIH je ponovno vključena v zunanji svet, aktivnosti in dnevno rutino. Dela z ljudmi, ki njeno stanje in situacijo razumejo. V času vključitve smo hčerki uredili stalno bivališče in njen socialni status «.

(mama uporabnice)

“Brez pomoči strokovnih delavk iz projekta Prehod mladih, bi se počutila izgubljeno, saj so nam pomagali pri karierni orientaciji in pri mnogih korakih , ki so potrebni pri vpisu v srednjo šolo, ter nam svetovali tudi pri drugih postopkih in pravicah ki jih imamo.”

(starši devetošolca)