Številne poslovne priložnosti

Ali veste, da so delodajalci, ki zaposlujejo več kot 20 oseb, zavezanci za izpolnjevanje kvote?

To pomeni, da delodajalec, ki zaposluje 20 ali več oseb mora imeti tudi obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev. Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Delodajalec lahko ob zaposlitvi invalida koristi naslednje pravice in vzpodbude za zaposlovanje invalidov:

•          Nagrada za preseganje kvote

Pripada delodajalcu, ki presega kvoto in delodajalcu, ki ni zavezanec za kvoto, ima pa zaposlene invalide in znaša 20% minimalne plače za vsakega invalida nad predpisano kvoto. Nagrada ne pripada proračunskim uporabnikom.

•          Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za invalide zaposlene nad kvoto

Pripada delodajalcu, ki presega kvoto in delodajalcu, ki ni zavezanec za kvoto, ima pa zaposlene invalide in velja za vsakega invalida z zaposlitvijo katerega delodajalec presega kvoto. Ne pripada proračunskim uporabnikom

•          Subvencija plače invalidom

Pripada invalidu, zaposlenem na zaščitenem delovnem mestu, v podporni zaposlitvi ali pa invalidskem podjetju, ki dosega nižje delovne rezultate, ki so posledica invalidnosti

•          Plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov

Delodajalec lahko na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo. zaprosi za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo

•          Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju

Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje, lahko zaprosi za plačilo stroškov podpornih storitev v obsegu do 30 ur mesečno.

•          Letna nagrada delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov

Posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, s katero prejemniki dobijo pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.«