Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZIZRS) je združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih je izbralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in tvorijo mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Ustanovljeno je bilo 28. 1. 2008, zato da se zagotovi skladno in učinkovito opravljanje skupnih zadev v skupnem interesu njenih članov.

Glavne dejavnosti ZIZRS so: sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov ter sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravi strokovnih podlag za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije (izhodišča za izvajanje programov, normativi in cene storitev). Prav tako ZIZRS sodeluje pri strokovnih gradivih, ki jih pripravlja Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča, predstavlja skupne interese članov pri urejanju odnosov med njimi in ministrstvi, posebej Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Skupne interese članov predstavlja tudi v stalnih strokovnih telesih ministrstev, Razvojnem centru za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča ter strokovnih združenjih in zbornicah. ZIZRS sodeluje tudi z drugimi skupnostmi ali združenji in sorodnimi mednarodnimi organizacijami.

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZIZRS)

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 50
Faks: 01 280 34 51
E-pošta: zizrs@siol.net
Spletna stran: www.reha-slo.org

Uradne ure:
Ponedeljek-Petek: 8:00–16:00