Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.

Želva je nastala na predlog Zavoda RS za zaposlovanje RS leta 1991 z namenom usposabljanja mladostnikov z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Ustanovilo jo je Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije.

Zaradi nenehnega iskanja možnosti zaposlovanja invalidov ima Želva, ki deluje s statusom invalidskega podjetja, zelo razvejano dejavnost, ki izvaja po različnih krajih v Sloveniji. Med gospodarske dejavnosti spadajo: upravljanje in vzdrževanje stavb, čistilni servis, komunalno-vrtnarske storitve, mizarstvo, šivanje in pranje. Med negospodarske dejavnosti pa spadajo program zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, varstveno-delovni centri in bivalne enote.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področja območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Trbovlje. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 232 uporabnikov.

Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.
(skrajšano Želva d. o. o.)

Ulica Alme Sodnik 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 33 00
Faks: 01 280 33 44
E-pošta: info@zelva.si
Spletna stran: www.zelva.si