ZAVOD VITIS, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo PTUJ

Zavod Vitis je bil ustanovljen leta 2003. Pred tem je pod okriljem Zavoda Papilot s sedežem v Ljubljani deloval od leta 1995 na območju Ptuja na področju izobraževanja in svetovanja.

Glavna dejavnost zavoda je izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter programa socialne vključenosti.

Zavod Vitis deluje tudi na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja ter tako prispeva k dejavnemu vključevanju uporabnikov v delovno in socialno okolje ter s tem k dvigu splošne ravni zadovoljstva posameznika. Vizija in poslanstvo zavoda temeljita na vrednotah, ki jih vsakodnevno sporočajo s svojim delovanjem in sicer  od odgovornosti, zanesljivosti, zaupanja, iskrenosti, dovzetnosti za spremembe do sprejemanja  drugačnosti.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Ptuj. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 56 uporabnikov.

ZAVOD VITIS, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo PTUJ
(skrajšano Zavod Vitis Ptuj)

Jadranska ulica 22
2250 Ptuj
Telefon: 02 771 07 59
E-pošta: info@zavodvitis.si
Spletna stran: www.zavodvitis.si