Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Katja Pucko
Strokovna delavka pri projektu

Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj
Tel.: 02/ 480 58 81, gsm: 030 312 773
E-pošta: katja.pucko@ir-rs.si

Maja Car
Strokovna delavka pri projektu

Arbajterjeva 6, 2250 Ptuj
Tel: 02 480 58 82, gsm: 030 312 773
E-pošta: maja.car@ir-rs.si