Šentprima – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

Ksenija Bratuš Albreht
Strokovna delavka pri projektu

Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
Gsm: 030 661 448
E-pošta: ksenija.bratus@sentprima.com