PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Novo mesto

Darija Orion
Strokovna delavka pri projektu

Šegova 115, 8000 Novo mesto
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj
Gsm: 041 655 881
E-pošta: mladi.nm@papilot.si