Invalidsko podjetje Posočje, d. o. o.

IP Posočje je svoje delovanje začelo leta 2000. Trenutno zaposluje 107 delavcev, od tega 46 invalidov oziroma 43 odstotkov zaposlenih invalidov.

Dejavnost družbe je v pretežnem delu vezana na izvajanje storitev dela, kot so splošno čiščenje stavb, t. i. zeleni program ter sestave in pakiranja. Kot lastne proizvode, ki jih tudi sami prodajajo, v delavnici izdelujejo parafinske in elektronske sveče. Na novo so začeli tudi dejavnost pridelave eko sadik in semen.

Od leta 2006 izvajajo program zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter program socialne vključenosti. Usposabljanje uporabnikov poteka pri različnih delodajalcih na Goriškem, Ajdovskem, Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 60 uporabnikov.

Invalidsko podjetje Posočje, d. o. o. (skrajšano IP Posočje, d. o. o.)

Poljubinj 89/c
5220 Tolmin
Telefon: 05 384 14 40
Faks: 05 384 14 44
E-pošta: strokovna.sluzba@ip-posocje.si
Spletna stran: www.ip-posocje.si