CRI Celje, d. o. o.

CRI Celje je gospodarska družba z neprofitno usmerjenostjo in s statusom invalidskega podjetja. Ustanovljena je bila leta 1956 z namenom omogočiti zaposlitev invalidom.

Osnovni cilj podjetja je nuditi pomoč invalidom, bolnim in drugim pri uveljavljanju v družbenem okolju ter pri premagovanju svojih ovir.

Dejavnosti podjetja so:

  • Reha storitve – zaposlitvena in poklicna rehabilitacija, izobraževanja, storitve za delodajalce in program socialne vključenosti
  • Storitve cinkanja – Galvana – hladno cinkanje v skladu s standardom DIN 50961
  • CRI pohištvo – izdelava masivnega pohištva, serijsko in po meri
  • Medtech – specializirana prodajalna in izposojevalnica medicinsko-tehničnih pripomočkov, pogodbeni dobavitelj ZZZS, izdelava ortopedske obutve.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje območnih služb ZRSZ Celje in Sevnica. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 125 uporabnikov.

CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, storitve, d. o. o.
(skrajšano CRI Celje, d. o. o.)

Oblakova 34
3000 Celje
Telefon: 03 426 45 40
Faks: 03 426 45 49
E-pošta: cri-celje@siol.net
Spletna stran: www.cri.si