Centerkontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d. o. o.

 

Centerkontura z različnimi programi oziroma dejavnostmi, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, deluje na slovenskem trgu od leta 1996. Najprej se je razvijala predvsem kot svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje, pozneje pa so bili razviti še storitveni programi: agencija za zaposlovanje (dejavnost posredovanja začasne delovne sile), socialno varstvo in raziskovalna dejavnost. Od leta 1998 je družba prisotna na področju zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije za invalide in težje zaposljive osebe, od leta 2015 izvaja tudi program socialne vključenosti.

Centerkontura ima reference na različnih področjih svoje dejavnosti, predvsem pri zaposlovanju in usposabljanju invalidov, težje zaposljivih oseb in oseb s posebnimi potrebami ter pri uveljavljanju in razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji. Kot vodilna organizacija je izvajala številne razvojne projekte, prav tako je pri številnih projektih sodelovala kot partner.

Poslanstvo Centerkonture je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, težje zaposljivih oseb in ostalih ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, njihovega opolnomočenja in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Centerkontura zagotavlja ustrezne prostorske in tehnične pogoje kot tudi potrebne strokovne kadre za sodelovanje v projektu. Dejavnost izvaja na več lokacijah v Sloveniji.

Centerkontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d. o. o. (skrajšano Centerkontura, d. o. o. )

Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 50
Faks: 01 280 34 51
E-pošta: centerkontura@siol.net
Spletna stran: www.centerkontura.si

Brnčičeva 11
1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 26 40, 01 430 26 50
Gsm: 031 531 477
E-pošta: storitve@centerkontura.si

Ljubljanska cesta 64
1230 Domžale
Telefon: 05 990 48 17
E-pošta: gostilnadela@gmail.com

Uradne ure:
Ponedeljek—Petek: 8:00–16:00