„Sodelovanje šol z izvajalci projekta Prehod mladih, se nam kaže v veliko pomoč. Gre predvsem za lajšanje bremena strokovnih delavcev, ki se v šolah ukvarjamo z šolanjem in delom dijakov s posebnimi potrebami, predvsem v primerih, ko situacijam dijaki niso kos. Takrat se pogosto znajdemo v težkih situacijah pri iskanju ustreznih virov pomoči, za katere nismo strokovno kompetentni.“

„Sodelovanje s strokovnimi delavci Projekta prehod mladih nam je zato v veliko pomoč, saj vemo, da bo za naše mladostnike najbolje poskrbljeno in bodo prišli do najboljših možnih rešitev za sedanjo situacijo in tudi njihovo prihodnost.“