RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d. o. o.

RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala je od leta 1990 močno prisotna na slovenskem in mednarodnih trgih s široko paleto raziskovalnih, svetovalnih in izobraževalnih storitev, namenjenih dvigovanju konkurenčne prednosti tako posameznikov kot organizacij in regij.

Razvojno moč ji dajejo strokovnjaki, ki se izpopolnjujejo doma in v tujini, so ustvarjalci njenih programov ter avtorji projektov in strokovnih besedil. Prakso pa podkrepljujejo in preverjajo z raziskovalnim delom.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Celje. Obravnavo gluhih in naglušnih uporabnikov pa za območje cele Slovenije. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 183 uporabnikov.

RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d. o. o.
(skrajšano RACIO, d. o. o.)

Kersnikova 17a
3000 Celje
Telefon: 03 428 50 60
Faks: 03 428 50 65
E-pošta: info@racio.si
Spletna stran: www.racio.si