INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov

Zavod Integra inštitut je bil ustanovljen leta 2009 kot neprofitni zavod na področju izvajanja socialnih storitev, izobraževanja, rehabilitacije in trga dela.

Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, terapevtskih ter socialnovarstvenih programov med drugim izvaja vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za strokovnjake različnih strok in razvoja človekovih potencialov nasploh. Uporablja moderne, inovativne in izobraževalno sistemske pristope in metode pri delu s skupino in posameznikom. S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa s težnjo po inovativnosti ponudbe in programov, je tesno vpet v evropske integracije, še posebej na področju izobraževanja odraslih.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Velenje. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 50 uporabnikov.

INTEGRA INŠTITUT, Inštitut za razvoj človekovih potencialov 
(skrajšano INTEGRA inštitut)

Prešernova 8
3320 Velenje
Telefon: (03) 059 037 102
E-pošta: sonja.bercko@eu-integra.eu
Spletna stran: www.eu-integra.eu