Za starše

Vsak starš otroka s posebnimi potrebami bi se verjetno strinjal, da se njegovo življenje precej razlikuje od življenja drugih staršev. To pa seveda ni nujno slabo, saj je ogromno pozitivnih stvari, ki nam jih lahko dajo otroci s posebnimi potrebami.

Zagotovo pa je za starše otrok s posebnimi potrebami eno ključnih vprašanj, ki si jih zastavljajo, tole: »Kaj bo z mojim otrokom enkrat, ko mene ne bo več?« Tako kot vsi starši si tudi starši otrok s posebnimi potrebami želijo, da bi bili njihovi otroci samostojni pri skrbi zase in zadovoljni v življenju. Starši si želijo, da se otroci enkrat zaposlijo in si s tem zagotovijo varno prihodnost. Je pa res, da je pot iz šole do zaposlitve za mlade s posebnimi potrebami po navadi veliko bolj težavna kot za druge. Ti mladi potrebujejo pri prehodu pomoč in posebne pristope.

Projekt PREHOD MLADIH je namenjen prav tem! 

Eden naših glavnih namenov je namreč opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela. Več o projektu, njegovem namenu, ciljih, glavnih aktivnostih in ciljni populaciji pa lahko preberete na naši spletni strani. Prav tako lahko najdete informacije o projektnih partnerjih in njihove kontakte. Če imate kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem odgovorili prek naše e-svetovalnice.

 

IZJAVE STARŠEV:

»Za mojo 19-letno hčerko avtistko je ta projekt zelo dober in dobrodošel. Z vključitvijo v PREHOD MLADIH je ponovno vključena v zunanji svet, aktivnosti in dnevno rutino. Dela z ljudmi, ki njeno stanje in situacijo razumejo. V času vključitve smo hčerki uredili stalno bivališče in njen socialni status «.

(mama uporabnice)

 

“Brez pomoči strokovnih delavk iz projekta Prehod mladih, bi se počutila izgubljeno, saj so nam pomagali pri karierni orientaciji in pri mnogih korakih , ki so potrebni pri vpisu v srednjo šolo, ter nam svetovali tudi pri drugih postopkih in pravicah ki jih imamo.”

(starši devetošolca)