Za delodajalce

Ste delodajalec, ki se zaveda tega, da so mladi s posebnimi potrebami lahko prav tako uspešni kot drugi delavci?
Ste delodajalec, ki je družbeno odgovoren in pripravljen nuditi priložnosti osebam iz ranljivih skupin in s tem prispevati k njihovemu boljšemu življenju in s tem življenju celotne skupnosti?
Ste delodajalec, ki se zaveda določenih ugodnosti, ki jih za delodajalce, zaposlovalce invalidov, ponuja veljavna slovenska zakonodaja?

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da se pridružite projektu PREHOD MLADIH. 

Kako lahko sodelujete:

  • tako da mladim s posebnimi potrebami ponudite možnost za opravljanje šolske oziroma študijske prakse,
  • tako da mladim s posebnimi potrebami ponudite možnost opravljanja delovnega preizkusa oziroma usposabljanja ali pa
  • tako da mladim s posebnimi potrebami omogočite zaposlitev.

Kaj vam lahko ponudimo:

  • strokovno svetovanje in podporo ves čas vključevanja mladih s posebnimi potrebami v delovno okolje,
  • svetovanje glede ustreznih prilagoditev delovnega mesta in delovnih nalog,
  • možnost sodelovanja z izobraževalnim sistemom,
  • možnost, da spoznate mladostnika že pred zaposlitvijo in ga pripravite na bodoče zaposlovanje,
  • svetovanje pri spoznavanju poslovnih priložnosti, ki vam jih prinaša zaposlovanje invalidov,
  • možnost, da potrdite svojo družbeno odgovornost.

Več o projektu, njegovem namenu, ciljih, glavnih aktivnostih in ciljni populaciji pa lahko preberete na naši spletni strani. Prav tako lahko najdete informacije o projektnih partnerjih in njihove kontakte. Če imate kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem odgovorili prek naše e-svetovalnice.

Ali veste, da so delodajalci, ki zaposlujejo več kot 20 oseb, zavezanci za izpolnjevanje kvote?

Več o kvotnem sistemu in drugih pravicah in obveznostih delodajalcev lahko preberete na spodnji povezavi:
http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/