Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti, ki bodo potekale znotraj projekta, so:

  • izbor mladih s posebnimi potrebami, za katere se ocenjuje, da bodo potrebovali pomoč in podporo pri prehodu na trg dela,
  • prostovoljna vključitev mladega s posebnimi potrebami,
  • motiviranje, opolnomočenje in spremljanje mladih s posebnimi potrebami pri aktivnem prehodu iz šole na trg dela na podlagi individualnega načrta prehoda,
  • sodelovanje s strokovnimi delavci strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo in strokovnimi delavci na šolah ali drugih organizacijah, v katere se vključujejo mladi s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje s starši oziroma skrbniki mladega s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje z delodajalci z namenom delovnega preizkusa, usposabljanja, opravljanja šolske oziroma študijske prakse in z možnostjo zaposlitve,
  • svetovanje mladim s posebnimi potrebami in drugim deležnikom iz sistema šolstva in trga dela,
  • povezovanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah z delodajalci, starši oziroma skrbniki in drugimi deležniki,
  • vzpostavitev enotne mreže za prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.