Nacionalno projektno partnerstvo

Projekt izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavlja Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta ter 14 izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji. Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije so strokovno usposobljeni delavci, katerih prednosti so:

  • ustrezna strokovna usposobljenost,
  • poznavanje specifičnih značilnosti oseb s posebnimi potrebami oziroma invalidov,
  • poznavanje potreb trga dela,
  • poznavanje posebnih oblik zaposlovanja in ukrepov, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov,
  • široka mreža delodajalcev, ki imajo izkušnje z usposabljanjem in zaposlovanjem oseb s posebnimi potrebami oziroma invalidov,
  • multidisciplinarni timi, ki se bodo po potrebi vključevali v delo,
  • dobra regijska pokritost celotnega ozemlja Republike Slovenije.