Šentprima – Institute for rehabilitation and education

Zavod ŠENTPRIMA je bil ustanovljen junija 2005. Od leta 2013 ima certifikat Equass Assurance – standard kakovosti v zaposlitveni rehabilitaciji. V letu 2017 je kot eden izmed prvih pristopil k podpisu Listine raznolikosti Slovenija.

V okviru svojega delovanja deležnikom nudi:

  • izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornega zaposlovanja;
  • svetovanje, informiranje, usposabljanje in izobraževanje na področjih: vključevanja v delo in vodenja oseb z invalidnostjo ter ostalih ranljivih skupin, upravljanja z raznolikostjo na delovnem mestu, duševnega zdravja v skupnosti;
  • v sodelovanju z domačimi in tujimi organizacijami razvija področje zaposlitvene rehabilitacije, podpornega in raznolikega zaposlovanja.

Storitve projekta Prehod mladih na trg dela izvaja v Ljubljani, Kopru in Postojni.

Šentprima – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
(skrajšano Šentprima)

Železna cesta 14
1000 Ljubljana
Phone: 01 530 07 14
Fax: 01 530 07 16
E-mail: info@sentprima.com
Website: www.sentprima.com