OZARA d.o.o. Service and Disability Company

OZARA je invalidsko podjetje, namenjeno usposabljanju, zaposlovanju in socialnemu vključevanju brezposelnih invalidov, težje zaposljivih brezposelnih oseb z ovirami in omejitvami pri zaposlovanju. Ustanovljeno je bilo leta 1999. Podjetje ima svoje enote v Mariboru, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.
Poleg izvajanja programa oziroma storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter programa socialne vključenosti ima podjetje še naslednje dejavnosti: tehnične službe – čiščenje, mizarstvo, šiviljstvo, vzdrževanje, dodelavni posli, kadrovsko službo, projektno pisarno in finančno službo. Invalidsko podjetje je ustanovitelj zaposlitvenega centra OZARA ZC, d. o. o., ter zavoda OZARA ZAVOD Maribor.
Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja za področje območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Maribor in Murska Sobota. Leta 2014 je bilo v zaposlitveni rehabilitaciji obravnavanih 112 uporabnikov.

OZARA storitveno in invalidsko podjetje, d. o. o.
(skrajšano OZARA, d. o. o. )

Obrtna ulica 11
9000 Murska Sobota
Telefon: 02 238 06 78
E-pošta: info@ozara.si
Spletna stran: www.ozara.si